CERITA LAMA

“Saya Telah Melihat Malaikat.Tsunami Telah Mengubah Hidup Saya”

Saya adalah seorang berbangsa Cina tulin. Keluarga saya telah tinggal di Aceh selama tiga generasi. Kami adalah pedagang. Datuk nenek saya datang ke negara yang mengamalkan Islam ini untuk berniaga. Mereka tinggal di sini kerana mereka dapati persekitarannya sesuai. Pentadbirnya adil, rakyatnya mudah berkawan dan tidak mengg4ngu kehidupan keluarga kami. Keluarga saya masih mengamalkan budaya…